NHƯ MAI ! Phan Tấn Lược


                                 

 

Như Mai


              Mai vàng hé nụ

đón xuân

Giao thừa chạm ngõ lâng lâng cả hồn

Theo dòng đời cứ xoay tròn

Thôi đừng!

tính tuổi mình còn bao nhiêu

Chi bằng cứ sống cứ yêu

Như đời hoa...

chỉ sớm chiều

Vẫn vui!

12-2008