Giới thiệu tập thơ "TÌNH KHÚC MƯA" của Lê Thị Phù Sa


Giới thiệu tập thơ "TÌNH KHÚC MƯA"
của Lê Thị Phù SaLƯU

Giới thiệu tập thơ "TÌNH KHÚC MƯA" của Lê Thị Phù Sa

lưu
lưu
Thành viên CLB thơ Tân Châu

lưu
Tác giả (thứ 2 từ trái qua) và bạn thơ

lưu
              Phùng T Tuyết Anh  -  Lê Thị Phù Sa

lưu
Nhà thơ Minh Đức        và    Vũ Miên Thảo

lưu
   Nhà thơ Nguyễn Văn Tài

LƯU
Nhà thơ trẻ Đào Thái Sơn và các bạn thơ phát biểu cảm tưởng

LƯU
LƯU
LƯU
Nhà thơ Lê Thị Phù Sa diễn ngâm tác phẩm :" Bài thơ Tặng Mẹ"
và tổng kết .

Đào Phan Toàn

Xin chúc mừng tác giả và các anh trong câu lạc bộ THƠ

tranhoangvy

Gửi Mao sư huynh

Chúc mừng LTPS. Chúc huynh an khang.