NỘI ƠI!

By Vũ Miên Thảoảnh các cháu

Nội ơi! My ngoan nè!

More...

ành gia đình

By Vũ Miên Thảo

                       
                       Bà ơi! Coi nè.

More...

anh đẹp

By Vũ Miên Thảo                                  hoavang.png  276 KB

More...

ảnh gia đình

By Vũ Miên Thảo

                 ảnh cháu thân yêu...

More...

ảnh gia đình

By Vũ Miên Thảo


                              "Bà ơi! Cháu thơm Bà nhé!"

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7948','3tnn29207en171o6dmhirokbe0','0','Guest','0','54.158.199.217','2018-09-20 06:23:52','/ac15161/anh-gia-dinh.html')