VIẾT VỀ DÒNG SÔNG HÒ HẸN. Vũ Miên Thảo

By Vũ Miên Thảo 

VIẾT VỀ DÒNG SÔNG HÒ HẸN

Attached Image
 
Vàm Cỏ của nhau tím màu hoa sông

dịu mát chiều hôm

tình xanh ngọc

bờ Bắc nhớ bờ Nam

áo hồng gội tóc

cho đôi bờ thơm ngan ngát hương lòng

More...

LỐI GIÓ LAO XAO

By Vũ Miên Thảolưu

More...

MỘT CHÚT THU VỪA CÓ TRONG HỒN - thơ Vũ Miên Thảo

By Vũ Miên Thảo


       KƯUMỘT CHÚT THU VỪA CÓ TRONG HỒN


một

đôi dòng chẻ một nhánh sông
ầm ào sóng nhớ
quặn lòng chiêm bao

nhớ lăng quăng
nhớ nghẹn ngào
vài ly hương tửu sóng gào chợt tan

More...

THƠ - Vũ Miên Thảo

By Vũ Miên Thảo


lưu

More...

XƯA và NAY.

By Vũ Miên Thảo


lưu

             Cầu Long Biên
lưu


lưu
                   Đền Ngọc Sơn  và Cầu Thê Húc
lưu


lưu
           
      Ô Quan Chưởng


lưu


lưu

            
                  Văn Miếu

lưu


lưu

Chùa Một Cột

lưu

More...

TỨ TUYỆT CHO THU! - Vũ Miên Thảo

By Vũ Miên Thảolưu

More...

Vũ Miên Thảo

By Vũ Miên Thảo


lưu

More...

BIỆT KHÚC - Vũ Miên Thảo

By Vũ Miên Thảo


lưu

More...

CHIẾC LÁ.... Vũ Miên Thảo

By Vũ Miên Thảolưu

More...

CHIẾC LÁ..Vũ Miên Thảo

By Vũ Miên Thảolưu

More...